CONDIȚII DE ÎNMATRICULARE

Termenul de depunere

13 Iulie

-

25 August

ACTELE NECESARE

Cote de înmatriculare:

Se rezervează 15% din număr total de locuri (la fiecare specialitate/ meserie), prevăzute în planul de admitere cu finanțare la bugetul de stat, pentru următoarele categorii de candidați:

Desfășurarea concursului de admitere:

Concursul de admitere se efectuează în baza mediei notelor de la examenele de absolvire din actul de studii gimnaziale. Înmatricularea se efectuează în ordinea descreşterii mediei de concurs , constituită din media notelor de la examenele de absolvire gimnaziale. Anunțarea rezultatelor până la 25 august.

Meserii