Meseria: 73208-73209

Electrician în construcție Electrician-montator rețele de iluminat

Durata studiilor: 3 ani.
Limba de instruire: romănă, rusă

detalii

Programul de formare profesională la meseria ”Electrician în construcție” are misiunea de a pregăti muncitori calificaţi pentru segmentele pieţei muncii din domeniul construcției. 

 
 

Ca electrician veţi executa:

Meseria de electrician poate deveni o carieră de succes dacă sunteţi o persoană indeminatică.

 
 
IMG_20190326_105734-scaled (1)

Program de studiu

Disciplini de cultura generală

Disciplini opționale

Disciplini de specialitate

Abilităţile pe care le vor dezvolta tinerii urmând această meserie sunt extrem de solicitate pe piaţa forţei de muncă. Cursul finalizează cu examen de calificare care include proba teoretică și proba practică. Persoanelor, care au susținut cu succes examenul, li se eliberează certificat de calificare profesională care le permite angajarea în câmpul muncii în țară și peste hotarele ei.

 
 

Foto