Meseria: 104018 - 104019

Tractotist. Tractorist maşinist în producţia agricolă.

Durata studiilor: 3 ani.
Limba de instruire: romănă, rusă

detalii

Tractorist. Tractorist maşinist în producţia agricolă efectuiază mecanizat lucrări agricole pentru toată gama de lucrări de câmp: pregătirea solului, semănatul, întreţinerea şi recoltarea culturilor agricole de câmp (plante tehnice, plante furajere) legumicultură, pomicultură şi viticultură. 

 

Specialitatea presupune competenţe specifice la pregătirea agregatelor de lucru, executarea lucrărilor de prelucrare a solului, semănatul, întreţinerea şi recoltarea culturilor agricole cu reduceri de cheltuieli.

Activitatea de bază a specialităţii o constituie executarea lucrărilor de întreţinere zilnică şi periodică a tractoarelor  şi maşinilor agricole în vederea  menţinerii   în stare permanentă de funcţionare în parametrii stabiliţi vizînd normele tehnice.

 De asemenea, specialitatea presupune competenţe în domeniul recoltării  furajelor şi transportarea  produselor agricole din câmp la locul de depozitare  sau consum.

 
 

La nivel de aplicare tractorist-maşinistul în producţia agricolă, trebuie să cunoască:

IMG_20190313_100524_web

Procesul de lucru, a tractorist-maşinistului în producţia agricolă, corespunde activităţilor pe care  le desfăşoară, fiind  descrise în cadrul competenţelor specifice specialităţii.

Activităţi prioritare:

Rigori ale specialităţii

Specialitatea implică o bună rezistenţă la condiţii de lucru dificile: câmp deschis, precipitaţii, soare, vânt, zgomot, efort fizic..

Disciplini de cultura generală

Disciplini opționale

Disciplini de specialitate

Instruirea în producere la specialitatea se organizează în 5 etape:

Foto