Acte normative a comisiei CEIAC

Acte normative a Scolii Profesionale or. Rîșcani

Acte normative

Organigrama CEIAC

Regulamentul de organizare și funcționare a CEIAC

Componența CEIAC

Strategia de evaluare internă a calității

Raport de Autoevaluare 2019 -2020

Plan de acțiuni

Plan operațional 2019-2020