Meseria: 716006

Mecanic- auto

Durata studiilor: 2 ani.

detalii

Programul de formare profesională la meseria ”Mecanic auto”, are misiunea de a pregăti muncitori calificaţi pentru segmentele pieţei muncii din domeniul transportului. 

 
 

Absolvenții cursului vor fi capabili să:

IMG_20190313_105509_web

Profesia de lăcătuș la repararea automobilelor este o profesie foarte actuală pentru întreținerea și exploatarea automobilelor. Anume autolacatușul apreciează starea tehnica a automobilelor, asigura menținerea lor in stare buna și securitatea lor in exploatare.

De aceia lăcătușul trebuie sa cunoască și sa poată folosi utilajul special pentru a diagnostica corect deranjamentele in instalațiile și sistemele automobilelor, ca starea tehnica sa corespundă tuturor cerințelor de securitate Reieșind din faptul că industria de automobile se dezvolta foarte rapid lăcătușul trebuie sa cunoască construcția, funcționarea agregatelor și mecanismelor pentru Toate tipurile și modelele de automobile

La executarea lucrărilor de întreținere si Repareția a automobilelor lăcătușul se ocupa cu asamblarea pieselor in mecanisme și agregate, in sisteme și instalații, executa operații a îmbinărilor prin filet, nit, incleiere și lipire. Toate procesele tehnologice de montare — demontare asamblare — dezasamblare aprecierea tehnica, diagnosticare, necesită utilizarea instrumentelor și utilajului special.

Profesia de lăcătuș la repararea automobilelor este foarte necesara pentru societatea contemporana si poate fi insusita de persoanele care au atins virsta de 16 ani au cel putin studii medii, incomplete si le permite starea sanatatii.

Lăcătuș auto este persoana care urmează să execute diagnosticarea instalațiilor, sistemelor și agregatelor; întreținerea tehnică și repararea instalațiilor, sistemelor, agregatelor și pieselor automobilelor, să cunoască construcția și funcționarea instalațiilor – sistemelor automobilelor.

Profesorii și maiștrii instructori sunt persoane cu experiență în domeniul transportului auto și reparației.

 
 

Program de studiu

Disciplini de cultura generală

Disciplini opționale

Disciplini de specialitate

Cursul finalizează cu examen de calificare care include proba teoretică și proba practică. Persoanelor care au susținut cu succes examenul li se eliberează certificat de calificare profesională care le permite angajarea în câmpul muncii în țară și peste hotarele ei.

 
 

Foto