Meseria: 742235

Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor

Durata studiilor: 2 ani.
Limba de instruire: romănă, rusă

detalii

Programul de formare profesională la meseria ”Operatorul pentru suportul tehnic al calculatoarelor” are misiunea de a pregăti muncitori calificaţi pentru segmentele pieţei muncii din domeniul TIC. 

 
 

Operatorul pentru suportul tehnic al calculatoarelor este o persoană specializată, care:

Pentru a obține calificarea de “Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor”, ai de studiat doar 2 ani, iar la absolvire, obții o bază bună de competențe și abilități practice, confirmate prin documentul eliberat de către Ministerul Educației şi Cercetării al Republicii Moldova..

 
 
IMG_20190326_105734

Program de studiu

Disciplini de cultura generală

Disciplini opționale

Disciplini de specialitate

Abilităţile pe care le vor dezvolta tinerii urmând această meserie sunt extrem de solicitate pe piaţa forţei de muncă. Cursul de formare se finalizează cu examen de calificare, care include proba teoretică și proba practică. Persoanelor care au susținut cu succes examenul li se eliberează certificat de calificare profesională, care le permite angajarea în câmpul muncii în țară și peste hotarele ei.

 
 

Foto