Realizarea programelor de formare profesională

Acte normative a Scolii Profesionale or. Rîșcani

Modelul de studii, aprobat conform ordinului nr.843, din 19.08.2020, MECC

Conform deciziei luate la ședința consiliului profesoral din 12 din 24.08.2020 Instituția Publică Școala Profesională or. Rîșcani a stabilit pentru implementare Modelul 1- prezența fizică în instituție.

Proiectul arhitectural al școlii ne permite aranjarea băncilor la distanța de 1,5 m. Astfel au fost desemnate sălile de clasă după fiecare grupă academică și deplasarea cadrului didactic în sala dată. Grupele de elevi sânt împărțite pe subgrupe în aceste săli de clasă. Fiecare elev v-a ocupa zilnic același loc în bancă. Materialele informative sunt afișate în sala de clasă.  Procesul instructiv-educativ începe la ora 8, conform orarului. Durata lecției pereche este de 60 minute. Pauzele sunt de 20 minute: 10 minute pentru igienizare și dezinfectare, celelalte 10 minute pentru aerisirea sălilor. Cadru didactic de serviciu conform ordinului nr. 334 din 01.09.2020 monitorizează deplasarea elevilor pe cele 2 intrări, principală și laterală pentru a evita aglomerările și limitarea transmiterii infecției. În timpul pauzelor este asigurat accesul elevilor la facilitățile de dezinfecției a mâinilor la cele 8 blocuri sanitare existente la fiecare etaj. Orele de informatică, bazele legislației în traficul rutier, conducerea autovehicului, comportament și siguranță, acordarea primului ajutor medical vo fi organizate în sălile 32 și 12, care sânt amenajate cu calculatoare cu respectarea măsurilor de prevenire și control a infecției COVID.Experimentele la orele de chimie, biologie, fizică vor fi prezentate de profesor prin înregistrări video, PPT. Orele de educație fizică sânt organizate la aer liber, fără utilizarea inventarului sportiv.  Sânt amânate și anulate   organizarea concursurilor, activităților festive , concursurile  pe meserii și întrecerile sportive. În cazul organizării secțiilor sportive vor fi respectate obligatoriu măsurile de prevenire și control a infecției.