Meseria: 732037

Tâmplar

Durata studiilor: 2 ani.
Limba de instruire: romănă, rusă

detalii

Programul de formare profesională la meseria ”Operatorul pentru suportul tehnic al calculatoarelor”, are misiunea de a pregăti muncitori calificaţi pentru segmentele pieţei muncii din domeniul . 

 
 
 
 

Operatorul pentru suportul tehnic al calculatoarelor este o persoană specializată, care:

Tîmplarul produce, decorează şi repară articole produse din lemn şi diverse materiale lemnoase . Execută calitativ toate îmbinările   de tâmplărie, lucrează cu unelte manuale şi mecanice pentru executarea oricărui element sau obiect de tâmplărie. Execută trasarea şi   decuparea pentru următoarea asamblare a blocurilor de ferestre, uşi şi altor obiecte de tâmplărie, instalează orice furnitură pentru   articolele de tâmplărie, execută finisarea pieselor lucrate.

În vederea realizării activităţii profesionale, tîmplarul trebuie să aibă cunoştinţe pentru a interpreta desenul tehnic, trebuie să ştie   să croiască materialul lemnos, să asambleze elementele şi subansamblele de tîmplărie.

 
 
IMG_20180228_102924_web

Program de studiu

Discipline de cultura generală

Discipline opționale

Discipline de specialitate

„Abilităţile pe care le vor dezvolta tinerii urmând această meserie sunt extrem de solicitate pe piaţa forţei de muncă.Cursul finalizează cu examen de calificare care include proba teoretică și proba practică. Persoanelor care au susținut cu succes examenul li se eliberează certificat de calificare profesională care le permite angajarea în câmpul muncii în țară și peste hotarele ei.

 
 

Foto