Regulamente

Acte normative a Scolii Profesionale or. Rîșcani

Acte normative

Autorizație sanitară pentru funcționare

Act de constatație antiinceindiară (în proces)

Ordin de constituire a Scolii Profesionale or. Rîșcani

Descriptori de definire a nivelurilor Cadrului național al calificărilor din Republica Moldova

Regulamentul de funcționare a căminului

Certificat de înregistrare a organizației necomerciale

Extras din Registrul de Stat al întreprinderilor și organizațiilor

Ordinul de asigurare a calității

Statutul scolii profesionale or Rîșcani

Plan de dezolvare a școlii profesionale or. Rîscani

Regulamentul intern de organizare și funcționare al ȘP or. Rîșcani