Meseria: 715005

Electrogazosudor-montator. Tăietor cu gaze

Durata studiilor: 2 ani.
Limba de instruire: romănă, rusă

detalii

Programul de formare profesională la meseria ”Operatorul pentru suportul tehnic al calculatoarelor”, are misiunea de a pregăti muncitori calificaţi pentru segmentele pieţei muncii din domeniul construcției. 

 
 

Competențe specifice:

Pentru a obține calificarea de “Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor”, ai de studiat doar 2 ani, iar la absolvire, obții o bază bună de cunoștințe și abilități practice, confirmate prin documentul eliberat de către Ministerul Educației Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova..

 
 
IMG_20180228_104906

De la descoperirea metalelor și până în prezent, meseria data se consideră una dintre cele mai precăutate meserii, deoarece îmbină factori foarte importanți pentru necesitățile şi comfortul vieții cotidiene, de asemenea prin științele ce au participat la formarea meserii date, aduce direct și indirect posibilitatea de a făuri un viitor destul de innovațional, ce introduce la general vorbind siguranța în ziua de mâine, spre exemplu: Noi oportunități de extragere a resurselor, crearea unor resurse de energii noi, până și călătoriile cosmice !

Pentru a obține calificarea de “Electrogazosudor – montator -Tăietor cu gaze”, ai de studiat doar 3 ani, iar la absolvire, obții o bază bună de cunoștințe și abilități practice, confirmate prin documentul eliberat de către Ministerul Educației  Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova.

Orice construire bună are necesitatea de o bază trainică, orice obiect bun, are nevoie de o structură bună, deci fiecare început are nevoie de factori ce formează orice subiect, în construcţie, meseria dată se consideră pârghia principală, fără această meserie construcția ar deveni ca și bucatele nepregătite – nespălate, deci nesigure !

 

 
 

Program de studiu

Obiecte de cultura generală

Obiecte adaugătoare

Obiecte de specialitate

Având în vedere aceste aspecte, înțelegem cât de important este pentru voi “studenții școlii” o bază bună de cunoștințe și condiții de nivel modern, astfel prin proiecte și parteneriate (europene) am adus la un standart modern și European atelierul școlii, fiind dotat cu tot ce este necesar, de asemenea studenții meseriei date beneficiează de utilaj, instrumente performante și echipamentul necesar pentru desfăşurarea  orelor de instruire practică, ba mai mult ducem tratative cu agenții economici locali și străini pentru elaborarea unui standard ce permite eficiența maximă la angajarea în cîmpul muncii.

Noi vă oferim studii de înaltă calitate, cu o gama largă de beneficii și  facilități, ceea ce vă permite să obțineți deprinderea de a folosi la maxim tehnologiile moderne, inclusiv orice tip de sudare, care prin urmare vă asigură cu posibilități enorme, deoarece ve-ți deţine cunoștințe și abilități de ultimă generație !

Cursul se desfășoară în formă de:

Activitățile didactice au loc conform unui orar flexibil coordonat cu cursanții și pot fi programate în schimburi. Cadrele didactice sânt persoane cu experiență bogată și profesioniști în domeniul de specialitate.

Absolvenții cursului vor fi capabili:

Cursul finalizează cu examenul de calificare care include probă teoretică – test oral și probă practică – executarea cusăturilor de sudură.

Persoanele care susțin cu succes examenul de calificare sunt certificate ca Electrogazosudor și li se eliberează Certificatul de calificare profesională elaborat de Ministerul Educației al RM.

Absolvenții cursului pot să activeze în calitate de electrogazosudor la întreprinderile din Republica Moldova și peste hotarele țării sau să practice activități individuale de prestare a serviciilor de sudare în baza patentei de întreprinzător.

Foto