Orarul lecțiilor

Orar lecțiilor al IP Scoală Profesională or. Rîșcani