Meseria: 723010

Croitor confecţioner îmbrăcăminte după comandă

Durata studiilor: 2 ani.
Limba de instruire: romănă, rusă

detalii

Meseria сroitor confecţioner îmbrăcăminte după comandă este una dintre cele mai artistice meserii, fiindcă îmbină pasiunea pentru frumosul cu utilul, fapt care se manifestă în procesul de transformare a materialului într-un produs vestimentar inspirat, croit şi cusut exclusiv pentru o persoană.

 
 

Din activităţile profesionale ale croitorului fac parte:

Untitled-1

Program de studiu

Disciplini de cultura generală

Disciplini opționale

Disciplini de specialitate

Abilităţile pe care le vor dezvolta tinerii urmând această meserie sunt extrem de solicitate pe piaţa forţei de muncă. Cursul finalizează cu examen de calificare care include proba teoretică și proba practică. Persoanelor, care au susținut cu succes examenul, li se eliberează certificat de calificare profesională care le permite angajarea în câmpul muncii în țară și peste hotarele ei.

 
 

Foto